Nieuws

04/01/2018Stormweer zorgt voor nieuwe windrecords

Aan wind geen gebrek de voorbije dagen. Zo werden gisteren tal van records gebroken!

 • In Europa werd een recordproductie van 2.128 GWh gerealiseerd, goed voor de bevoorrading van 22,7% van de huishoudens.
 • In Duitsland kon maar liefst 60% van de benodigde elektriciteit aangeleverd worden door de wind. Er werd daar 925 GWh geproduceerd door de turbines op land.
 • Ook in Frankrijk zorgde het stormweer voor een recordopbrengst van 218 GWh, goed voor 14,6% van het energieverbruik.
 • In België bleef de productie beperkt tot 19 GW waarmee slechts 7,6% van de huishoudens konden bevoorraad worden.

21/12/201780 nieuwe turbines in 2017

In 2017 werden in Vlaanderen 80 nieuwe windturbines bijgebouwd.
In het kader van het Energiepact 2030, moet de reeds gebouwde capaciteit echter nog verdubbelen. De vraag is of we de komende 13 beter kunnen doen dan de voorbije 10 jaar... VWEA pleit dan ook voor een versoepeling van de luchtvaartbeperkingen en een versterking van het lokale draagvlak.

28/11/2017Recordproductie windenergie in België

Alle Belgische windparken samen produceerden gisteren 43 GWh elektriciteit, goed voor de energievoorziening van 16% van de huishoudens!

21/11/2017België even in top 5 van grootste windenergieproducenten

De windturbines in België produceerden gisteren 34 GWh groene elektriciteit, goed voor de bevoorrading van 13% van de bevolking. Hiermee belandden we in de top 5 van de grootste windenergieproducenten - mede door het zwakke windaanbod in de rest van Europa.

13/11/2017Filmvoorstelling "An inconvenient sequel:
truth to power"

Voor onze aandeelhouders organiseren we een filmavond met de vertoning 'An inconvenient sequel: truth to power’. Deze gaat door in Gent (op 30/11 om 19u15), Genk (volzet) en Antwerpen (volzet).

Tien jaar na ‘An inconvenient Truth’ kijken we aan de hand van praktijkvoorbeelden en anekdotes naar het internationale klimaatbeleid. We volgen hoe Al Gore de wereld rondreist en een inspirerend verhaal verspreidt over de staat waarin onze planeet zich bevindt en wat de toekomst ons zal brengen.

Vraag gratis tickets aan voor de voorstelling in Gent

06/11/2017Aspiravi Energy door Greenpeace aanbevolen

In de jaarlijkse Greenpeace-ranking van stroomleveranciers kreeg Aspiravi Energy een mooie energiescore van 19/20 en werd ze geprezen als "aanbevolen stroomleverancier".

23/10/2017Recordproductie windenergie

De stevige wind van het voorbije weekend zorgde voor een nieuwe recordproductie.

Vrijdag konden de Belgische windparken 37 GWh produceren, en zaterdag voorzagen de windturbines 19% van alle huishoudens van elektriciteit. Daarmee deed België het beter dan het Europese gemiddelde van 17,6% en beter dan o.a. Spanje en Frankrijk.

16/10/2017Resultaat openbare aanbieding 15/10/2016 tem 10/10/2017

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaats vond tussen 15 oktober 2016 en 10 oktober 2017 resulteerde in een kapitaalophaling van 988.875 euro verdeeld over 7.911 aandelen van categorie A.
Er schreven 367 nieuwe aandeelhouders in en 87 van de actuele aandeelhouders (die nog niet aan het maximum aantal van 24 aandelen zaten) deden een bijstorting.

Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling werden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvingen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

16/06/2017Nieuwsbrief - juni 2017

Jaarlijks wordt op 15 juni wereldwijd de ‘Dag van de wind’ gevierd.

Windenergie is vandaag een volwassen technologie en wereldwijd één van de snelst groeiende industriële sectoren. Windenergie hertekent het energielandschap, draagt in belangrijke mate bij tot een meer duurzame samenleving en creëert nieuwe jobs. Op Europees vlak produceerde windenergie in 2016 genoeg groene stroom voor het verbruik van 87 miljoen gezinnen.

Ook in Vlaanderen blijft windenergie groeien. Zo vierde VWEA (Vlaamse Windenergie Associatie) gisteren op Global Wind Day de symbolische kaap van 1.000 MW aan windenergie in Vlaanderen in aanwezigheid van de bevoegde Ministers Tommelein en Schauvliege. Aan de voet van een nieuwe windturbine in de haven van Antwerpen werd ook vooruit gekeken naar de toekomst: de concrete doelstelling van 2500 MW extra windenergie in 2030 ten opzichte van 2020 werd vooropgesteld.

  

02/06/20174% dividend voor onze coöperanten

Op 2 juni ll. vond de Algemene Vergadering plaats van Aspiravi Samen cvba. van de 2.400 coöperanten hadden 130 personen zich ingeschreven om de verslaggeving van het voorbije werkjaar te horen en de jaarrekening van 2016 goed te keuren. De aanwezige coöperanten keurden ook een dividend van 4% goed voor hun investering in hernieuwbare energie het voorbije werkjaar. Een erg mooi resultaat!

19/05/2017Investeren in windenergie

Omwonenden en inwoners van Hoogstraten kunnen mee investeren en genieten van de opbrengsten van windenergie die de nieuwe windturbines naast de E19 produceren.

19/05/2017Grote flyeractie

Deze week vonden ruim 24.000  inwoners van Hoogstraten, Gistel, Ieper en Zeebrugge onze flyer in hun brievenbus.

19/05/2017Windenergie in Hoogstraten

De twee nieuwe windturbines in Hoogstraten zijn goed voor een elektriciteitsproductie die overeenkomt met het gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.000 gezinnen. Omwonenden en inwoners kunnen mee investeren en genieten van de opbrengsten.

19/05/2017Investeren in windmolens

De twee nieuwe windmolens die Aspiravi eind 2016 liet neerpoten langs de E19 in Meer, zijn volop in werking.

09/03/2017Aspiravi NV dient vergunningsaanvraag in voor 2 nieuwe projecten in Vlaams-Brabant

Enerzijds is er een project op het grondgebied van Merchtem, dat twee windturbines voorstelt in lijn met de 380kV hoogspanning. Deze windturbines kunnen samen groene stroom produceren voor 4.000 gezinnen.
Op maandagavond 13 maart as. organiseert Aspiravi een informatie-zitdag voor de omwonenden in de voetbalkantine van VC Den Boskant, Processiebaan 7 te Merchtem. Tussen 16u en 20u kan men persoonlijk vragen stellen aan medewerkers van Aspiravi NV. Iedereen krijgt individueel antwoord.

Anderzijds is er een aanvraag voor een project van 2 nieuwe windturbines in Scherpenheuvel-Zichem – Bekkevoort. Dit project situeert zich langs de E314. Ook deze turbines kunnen samen groene stroom produceren voor 4.000 gezinnen.
Een informatie-zitdag is voorzien op 28 maart as. Tussen 16u en 19u zijn alle omwonenden welkom in parochiaal centrum De Kring, Staatsbaan 221a, 3460 Bekkevoort. Alle vragen worden persoonlijk en individueel beantwoord door medewerkers van Aspiravi NV.

Voor beide projecten kan alle informatie gevonden worden op de website van Aspiravi NV.

18/11/2016Nieuwe openbare aanbieding van aandelen

Het vorige prospectus van Aspiravi Samen liep op 14/10/2016 ten einde. Gedurende de inschrijvingsperiode van 15/10/2015 tot en met 14/10/2016 werd een totaalbedrag van 1.758.625 euro opgehaald. Hierbij tekenden  738 nieuwe aandeelhouders in voor samen 14.069 aandelen.
Gemiddeld tekende elke nieuwe aandeelhouder in op 19 aandelen*. Een erg mooi resultaat!

Intussen werd een nieuwe prospectus opgesteld voor de openbare aanbieding van aandelen voor een maximumbedrag van 4.000.000 EUR.  Op 11/10/2016 werd deze nieuwe prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd. De geldigheidsduur van het prospectus is opnieuw 1 jaar, van 15/10/2016 tot 14/10/2017. Het prospectus, alle gedetailleerde informatie over de risico’s en het inschrijvingsformulier kunnen zoals steeds op onze website gevonden worden.

* Weet u dat het maximaal aantal aandelen per persoon 24 is? Indien u zelf dit maximum nog niet heeft bereikt, kan u dus voor bijkomende aandelen inschrijven.  Vertel ook familie en vrienden over ons!

16/10/2016Resultaat openbare aanbieding 15/10/2015 tem 14/10/2016

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 15 oktober 2015 en 14 oktober 2016 resulteerde in een kapitaalophaling van 1.758.625 euro verdeeld over 14.069 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 738 nieuwe kandidaat-aandeelhouders.

Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling werden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvingen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

09/10/20162.129 bezoekers op Open Bedrijvendag

Op zondag 2 oktober ll. bezochten meer dan 2.000 mensen het nieuwe windpark van Aspiravi NV in Assenede. Niettegenstaande het barre weer was er een erg grote opkomst van nieuwsgierige en enthousiaste bezoekers aan de windturbines die naast de N49 gelegen zijn. Misschien bent u zelf ook langs geweest?

Naast heel wat algemene informatie over windenergie, de bouw en de exploitatie van het windpark in Assenede, konden alle bezoekers ook een kijkje nemen in de voet van de turbine. Maar dé sensatie was een virtuele klim in de windturbine waardoor elke bezoeker zelf kon ervaren hoe het voelt om op de gondel te staan. Een unieke belevenis voor iedereen!

Er was ook een informatiestand van Aspiravi Samen en Aspiravi Energy. De interesse in de werking van onze coöperatieve vennootschap en in het aanbod van Aspiravi Energy was erg groot. De voorbije week mochten wij heel wat inschrijvingen registreren. Wij heten de vele nieuwe coöperanten, veelal uit de regio rond Assenede, van harte welkom bij Aspiravi Samen!

Weet u dat u als coöperant van Aspiravi Samen aan een voordelige prijs groene, lokaal geproduceerde stroom kan aankopen via Aspiravi Energy? Contacteer hen vrijblijvend voor meer info!

30/09/2016Leerlingen bezoeken windpark samen met Ministers Tommelein en Schauvliege

Op 29 september bezochten 120 leerlingen van de lagere scholen in Assenede het nieuwe windpark van Aspiravi NV in hun gemeente.

Ook Minister van Energie Bart Tommelein en Minister van Omgeving Joke Schauvliege kwamen langs!

Elke leerling kon, samen met de Ministers, een klim in de windturbine maken en ervaren hoe het voelt om op de gondel te staan.

28/09/2016Open Bedrijvendag in windpark Assenede

Aspiravi NV neemt deel aan Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober in het nieuwe windpark te Assenede.

Iedereen is uitgenodigd om tussen 10u en 17u een bezoek te brengen aan het windpark dat gelegen is langs de N49.

27/09/2016Flyer-actie in Assenede

Dinsdag 27 september doen we een flyer-actie in Assenede. Onze flyer wordt er in 5.996 bussen bedeeld.

Hiermee willen we de bewoners informeren over het nieuw windpark van Aspiravi NV, over Aspiravi Samen cvba en Aspiravi Energy. Bovendien worden alle inwoners via deze flyer ook uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan het windpark in Assenede op Open Bedrijvendag.

16/06/2016Nieuwsbrief - juni 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • Uitbetaling van 4% dividend
 • Verslag algemene vergadering dd 3 juni
 • Bezoek aan het MAS
 • Windenergieprojecten van Aspiravi NV in 2016

14/06/2016Internationale dag van de wind

03/06/20164% dividend voor 1.800 coöperanten

Naar jaarlijkse gewoonte vond de 1ste vrijdag van juni, op 3 juni ll. dus, de Algemene Vergadering plaats van Aspiravi Samen cvba. Dit jaar werden coöperanten uitgenodigd in hotel Elzenveld in het centrum van Antwerpen.
150 coöperanten hadden zich ingeschreven om de verslaggeving van het voorbije werkjaar te horen en de jaarrekening van 2015 goed te keuren. De aanwezige coöperanten keurden ook een dividend van 4% goed voor hun investering in hernieuwbare energie het voorbije werkjaar. Een erg mooi resultaat!

De vergadering werd afgesloten met een interessante uiteenzetting over klimaatneutraliteit van Alex Polfliet.

22/03/2016Grote flyer-actie in Brugge

Woensdag 23 maart doen we een grote flyer-actie in Brugge.
Onze flyer wordt in elke Brugse brievenbus bezorgd. In totaal worden 43.232 bussen bedeeld!

Hiermee willen we de inwoners van Brugge informeren en de mogelijkheid bieden om mee te investeren in het nieuwe Brugse windpark van Aspiravi langs het Koning Boudewijnkanaal in de Pathoekeweg.

15/10/2015Windpark Brugge

Na 13 jaar dienst was het windmolenpark van Aspiravi NV langs de Pathoekeweg in Brugge aan vernieuwing toe. De zeven windturbines werden er de voorbije maanden vakkundig gedemonteerd. De installaties werden ter plaatse in stukken verdeeld en naar het bedrijf Galloo gebracht voor recyclage. Van elke windturbine wordt minstens 93% van de materialen gevaloriseerd, voor alle windturbines samen goed voor ruim 500 ton gerecycleerd materiaal. De overige 7% bestaat voornamelijk uit niet te recycleren kunststoffen. Dankzij hoog performante recyclingtechnieken krijgen de materialen van de oude windmolens een nieuw ecologisch doel. Na jarenlange productie van groene energie krijgen ze een tweede leven als grondstof voor uiteenlopende industrieën.

Op dezelfde locatie in de Pathoekeweg in Brugge, bouwt Aspiravi een nieuw windpark van 5 meer performante windturbines.
De funderingen van deze 5 nieuwe turbines zijn gestort en de afbraak van de oude funderingen is bezig. Ook de werken voor het trekken van de intraparkkabels zijn opgestart. Ondertussen verloopt de opbouw van de windturbines vlot en als de weersomstandigheden mee zitten, zullen de 5 nieuwe windturbines tegen eind dit jaar groene stroom produceren voor 5.000 gezinnen.

01/10/2015'Smart cities' kiezen groene lokale energie van Aspiravi Energy

Aspiravi Energy heeft een aantrekkelijk aanbod voor de levering van groene elektriciteit voor de coöperanten van Limburg wind en Aspiravi Samen.

Ook de steden Halen en Genk kiezen nu, als eerste gemeenten, voor de nieuwe energieleverancier. Ze kiezen voluit voor hernieuwbare elektriciteit en werken samen met Aspiravi Energy concepten uit om in de nabije toekomst een slimme stad, of ‘smart city’, te worden die op een doordachte manier omgaat met energie en het comfort voor haar burgers wil verbeteren.

Voor de steden Halen en Genk werkte Aspiravi Energy een uniek aanbod uit, waarbij zij niet enkel zullen voorzien worden van lokaal opgewekte groene elektriciteit, er zullen ook concepten worden uitgewerkt om van deze steden echte ‘smart cities’ te maken. Hierbij wordt gedacht aan investeringen om minder energie te verbruiken, initiatieven waarbij samenwerking met de burgers centraal staan, verbeteringen in mobiliteit, enzovoort.

Stad Genk zet nu al sterk in op het ‘smart city’ concept en is hierin dan ook een voortrekker. Zo bouwen ze aan een slim energiebeleid waarbij ze hun eigen energieverbruik trachten te verminderen en inzetten op initiatieven inzake mobiliteit zoals elektrische wagens en dynamische parkeergeleidingssystemen.

Halen en Genk doen eveneens een duit in het zakje voor het goede doel met hun bijdrage voor Een Hart voor Limburg, dankzij hun keuze voor Aspiravi Energy. 

24/09/2015Nieuwsbrief - september 2015

In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

 • de recyclage van onze oude windturbines
 • de opbouw van windpark Brugge
 • onze samenwerking met smart cities Halen en Genk
 • waarom u er bij moet zijn op Open Bedrijvendag
 • uw voordeel bij Aspiravi Energy
 • gratis tickets voor Energie & Bouw Weekend

25/06/2015Nieuwsbrief - juni 2015

Lees in deze nieuwsbrief alles over:

 • Dividenduitkering van 4% voor 2014
 • Coöperanten kiezen voor Aspiravi Energy
 • informatiedag over energiezuinig wonen

15/06/2015Dag van de Wind

05/06/20154% dividend voor meer dan 1.700 coöperanten

De Algemene Vergadering van Aspiravi Samen CVBA besliste om 4% dividend uit te keren aan haar coöperanten voor hun investering in hernieuwbare energie.

Met de middelen die door de coöperanten zijn samengebracht, werden reeds windparken gerealiseerd in Izegem, Diest-Bekkevoort, Brecht-Wuustwezel-Hoogstraten, Perwez en Zele-Dendermonde. Sinds haar oprichting in maart 2010 heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot de bouw van 21 windturbines die samen een geïnstalleerd vermogen van 45,6 MW hebben, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 26.450 gezinnen.

26/03/2015Nieuwsbrief - maart 2015

Lees in deze nieuwsbrief alles over:

 • Nieuwe windenergieprojecten in 2015
 • Project in Haaltert
 • Bezoek aan de haven van Antwerpen
 • Onze aanwezigheid op E3 wielerevent in Harelbeke op 27 maart
 • Earth Hour op 28 maart

27/06/2014Resultaat openbare aanbieding 27/06/2013 tem 26/06/2014

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 27 juni 2013 en 26 juni 2014 resulteerde in een kapitaalophaling van 257.625 euro verdeeld over 2.061 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 125 nieuwe kandidaat-aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling worden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

26/06/2014Nieuwsbrief - juni 2014

Lees in onze nieuwsbrief van juni 2014 alles over:

 • de algemene vergadering van 6 juni ll.
 • samen 42.306 ton CO2 uitstoot vermeden!
 • wedstrijd Dag van de Wind 
 • bezoek mijnsite Beringen

20/06/2014Nieuwsbrief - teken in voor 26 juni

Wenst u extra aandelen van onze coöperatieve?
Teken dan zeker in vóór 26 juni as.!

Zoals vermeld op onze website kan ingetekend worden op aandelen van Aspiravi Samen cvba
tot 26 juni 2014.

Wij informeren u graag dat de huidige prospectus op die datum zal afgesloten worden en dat er voorlopig nog geen datum bepaald is waarop een nieuwe prospectus wordt uitgegeven.
Dit betekent dus concreet dat na 26 juni as. niet meer kan worden ingetekend op aandelen van onze coöperatieve vennootschap.

Aangezien u reeds coöperant bij ons bent en u niet het maximum aantal aandelen per persoon heeft, willen we u hiervan via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen. Misschien was het bericht op de website u ontgaan en wilt u alsnog graag intekenen op extra aandelen. Zoals u weet is het maximaal aantal aandelen per persoon beperkt tot 24. De prijs van één aandeel is 125 €.

Tot slot herinneren we u graag dat op de laatste Algemene Vergadering van 6 juni ll. in Brasschaat, de aanwezige coöperanten een dividend van 4,5% hebben goedgekeurd. Voor het 2de jaar op rij een erg mooi resultaat !

13/06/2014Nieuwsbrief - Global Wind Day

Op 15 juni is het jaarlijks de DAG VAN DE WIND. Wereldwijd worden dan rond windenergie tal van activiteiten georganiseerd. Waarom zetten we die dag windenergie in de kijker? Daar zijn genoeg redenen voor !

Wind is een duurzame en zuivere energiebron. Met wind kunnen we elektriciteit produceren zonder het milieu te vervuilen. Er komen geen afvalstoffen of schadelijke gassen vrij die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Wind is bovendien een onuitputtelijke bron van energie. Wind is immers steeds voorradig.

Wind kan ook vrij eenvoudig en efficiënt worden omgezet in elektrische energie.
Ter vergelijking : om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als 1 windmolen zijn meer dan 65.000 m² zonnepanelen nodig! 1 windmolen met een vermogen van 2MW produceert groene stroom equivalent aan het jaarlijks verbruik van gemiddeld 1.150 gezinnen!

Tot slot is windenergie ook noodzakelijk als Vlaanderen tegen 2020 13% van haar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wil halen. Tegen 2020 moet ook België de Europese klimaatnorm halen : d.w.z. 20% minder CO² uitstoten, 20% besparen in energieverbruik en 20% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen.

We verbruiken vandaag allen samen ook erg veel energie. We leven met steeds meer elektronische toestellen (denk maar aan GSM, tablets, de vele huishoudtoestellen, enz.) en staan niet steeds stil bij het grote energieverbruik ervan. Naar aanleiding van de DAG VAN DE WIND doet Aspiravi Samen cvba bij haar coöperanten graag een oproep om dagelijks op een meer rationele wijze om te gaan met het eigen verbruik van energie.

Ontvang een unieke GO LIKE THE WIND windjas !

Wat moet u daarvoor doen ?
Ter gelegenheid van de DAG VAN DE WIND nodigt Aspiravi Samen cvba haar coöperanten graag uit om ons per email te laten weten waarom u windenergie belangrijk vindt. Wij geven 10 unieke windjasjes weg met de lichtgevende woorden GO LIKE THE WIND op de rugzijde, aan de eerste 10 coöperanten die een email zenden naar aspiravi-samen@hefboom.be.
Wij kijken uit naar uw mening over windenergie !
De Europese Wind Associatie ‘EWEA - European Wind Energy Association’ maakte een leuk filmpje om windenergie op een ludieke wijze in de kijker te zetten. U kan het hier bekijken.

06/06/20144,5% dividend voor onze coöperanten

Met de middelen die door de coöperanten van Aspiravi Samen CVBA zijn samengebracht, werden reeds windparken gerealiseerd in Izegem, Diest-Bekkevoort, Brecht-Wuustwezel-Hoogstraten, Perwez en Zele-Dendermonde. Dankzij hun engagement voor een groene toekomst, genieten de ruim 1600 coöperanten een rendement van 4,5% op hun spaargeld.

28/03/2014Nieuwsbrief - maart 2014

Lees onze nieuwsbrief van maart 2014 met items over:

 • Windturbine in Dendermonde vermijdt CO2 uitstoot van 1.828 ton/jaar
 • Volgende Algemene Vergadering op vrijdag 6 juni 2014
 • Bezoek aan de mijnsite van Beringen
 • Seminarie van de Nationale Raad voor de Coöperaties - verslag 'De coöperatieve waarden in beweging'
 • Earth Hour : u doet toch ook mee ?

26/12/2013Nieuwsbrief - december 2013

In deze nieuwsbrief hadden we het over:

 • Aspiravi Samen blijft groeien
 • Windmolen in Dendermonde produceert groene stroom
 • Succesvolle kalenderactie
 • Gelukkig 2014

05/07/2013Nieuwsbrief - juli 2013

4% dividend voor alle coöperanten

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aspiravi Samen cvba vond plaats op vrijdag 7 juni ll. in feestzaal E10 Hoeve in Brecht. Naast de verslaggeving over de werking van het voorbije werkjaar, stond ook de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op de agenda. Er werden eveneens 3 bestuursleden gekozen onder de aanwezige coöperanten : Louis Bogaerts uit Wuustwezel, Koen Mertens uit Essen en Erwin Roovers uit Vosselaar. De beslissing om 4% dividend uit te keren aan de aandeelhouders voor hun investering in hernieuwbare energie, was natuurlijk hét gespreksonderwerp van de avond.

Ongeveer 120 coöperanten waren aanwezig op de Algemene Vergadering van de coöperatieve, die voor de 2de keer sinds haar oprichting plaatsvond. Bij het afsluiten van het 1ste echte werkjaar van de coöperatieve op 31.12.12, telde de coöperatie 1.343 leden en een totaal kapitaal van 3,7 mio €. Sinds haar oprichting heeft Aspiravi Samen cvba reeds bijgedragen tot de bouw van 17 windturbines in Vlaanderen, die samen een geïnstalleerd vermogen van 37,6 MW hebben, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het verbruik van 22.000 gezinnen. Blokkeer alvast de eerste vrijdag van de maand juni 2014 in uw agenda voor de volgende Algemene Vergadering van onze coöperatieve. Misschien kan u er dan ook bij zijn.        

Aspiravi Samen cvba, stevig partnerschap met Aspiravi NV

Zoals u weet stelt onze coöperatieve het opgehaalde kapitaal als achtergestelde lening ter beschikking van Aspiravi NV om op die manier de bouw van windparken te realiseren. In 2012 werden in België in totaal 52 nieuwe windmolens gebouwd. 18 daarvan werden door Aspiravi NV gebouwd, goed voor 35%. Aspiravi Samen cvba realiseerde, door haar steun aan deze windenergieprojecten, dus een erg mooie groei van hernieuwbare energie.

Verspreid over gans België en het buitenland beheert Aspiravi NV vandaag 106 windmolens. Het totale windpark van Aspiravi NV heeft een geïnstalleerd vermogen van 199 MW en produceert groene stroom equivalent aan het verbruik van 126.000 gezinnen.        

Onze coöperatieve steunt ook in 2013 nieuwe windenergieprojecten

Iedereen kan nog steeds intekenen en zo nieuwe bouwprojecten helpen realiseren. Aspiravi NV bouwt dit jaar 15 nieuwe windturbines waarvan 1 in Dendermonde en 1 in Oekene (Roeselare), de overige 13 windturbines worden samen met Limburg win(d)t NV in de provincie Limburg gebouwd.

Momenteel vinden in Dendermonde de voorbereidende werken plaats zoals het aanleggen van toegangswegen en werkvlakken. Na het bouwverlof worden de funderingen gegoten en na de zomer zal de levering van de onderdelen van de windturbine plaatsvinden. Dan kan de eigenlijke bouw van de windmolen gebeuren zodat die voor het einde van het jaar groene stroom zal produceren.        

Inhuldiging windpark Perwez

Op vrijdagavond 15 maart ll. werd in Perwez in aanwezigheid van Waals minister André Antoine en waarnemend burgemeester Carl Cambron het nieuwe windpark van Aspiravi officieel ingehuldigd. Een 100-tal genodigden woonden de inhuldiging bij in een tent aan de voet van één van de windmolens.

Dit windpark bestaat uit 5 windmolens, waarvan 3 van Aspiravi NV, die parallel gebouwd zijn met de autosnelweg E411 Namen-Brussel. Het windpark in zijn totaliteit zal groene stroom produceren equivalent aan het verbruik van ruim 7.000 gezinnen. De jaarlijkse CO²-besparing - in vergelijking met de klassieke fossiele energieproductie - komt neer op meer dan 16.000 ton. De windmolens in Perwez zijn het type Vestas V90, elk met een geïnstalleerd vermogen van 2 MW. Ze hebben een masthoogte van 105m en een rotordiameter van 90m.        

Intekenen op Aspiravi Samen cvba is 3x winst !

Wie aandeelhouder wordt bij onze coöperatieve vennootschap wint 3x : één keer in zuivere lokale energie, één keer in een duurzamere leefomgeving voor uw (klein)kinderen, en één keer in een verwacht jaarlijks rendement van 4 tot 6% . U hoeven we niet meer te overtuigen, maar anderen misschien wel. Met de slogan GO LIKE THE WIND proberen we onze coöperatieve vennootschap onder de aandacht te brengen.

Dit idee werd een eerste keer uitgewerkt op 22 maart ll. op de jaarlijkse wielerklassieker E3 Harelbeke, aangezien ook Aspiravi NV in Harelbeke gelegen is. Die dag werd Aspiravi Samen cvba méér dan gezien. Opzet geslaagd !     

Inhuldiging windpark Aspiravi Noorderkempen

Na de Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap vond diezelfde avond eveneens de officiële inhuldiging plaats van windpark Aspiravi Noorderkempen. Naast de 120 coöperanten, vele inwoners van Brecht/Wuustwezel/Hoogstraten en een 100-tal andere genodigden, waren ook Rik Röttger, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, en Luc Aerts, burgemeester van de gemeente Brecht aanwezig.

Windpark Aspiravi Noorderkempen is het grootste windpark van de provincie Antwerpen. Het windpark telt 10 windturbines gebouwd langsheen de E19 in de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. Het totale windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van 22,1 MW en produceert groene stroom equivalent aan het verbruik van 13.000 gezinnen. Windpark Aspiravi Noorderkempen wordt gedragen door de omwonenden en dat laat zich blijken in het hoog aantal coöperanten uit de regio Noorderkempen.   

28/06/2013Resultaat openbare aanbieding 01/07/2012 tem 26/06/2013

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 1 juli 2012 en 26 juni 2013 resulteerde in een kapitaalophaling van 1.579.125 euro verdeeld over 12.633 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 806 nieuwe kandidaat-aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling worden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

07/06/20134% dividend voor alle aandeelhouders!

De algemene aandeelhoudersvergadering vond plaats op 7 juni 2013 in de E10 Hoeve te Brecht. De aandeelhouders de keurden unaniem de toegelichte jaarrekening goed en stemden in met het voorstel van de raad van bestuur om een dividend van 4% uit te keren. Er werden ook drie bestuurders verkozen.

Download hier de presentatie en lees het persbericht.

04/06/2013Siemen, onze 1000ste coöperant, beklom een windmolen

Onze duizendste coöperant, Siemen DB, mocht begin juni één van de turbines beklimmen.
Geniet mee van de prachtige foto's!

01/04/2013Windpark Noorderkempen gerealiseerd

   

18/03/2013Aspiravi aanwezig op de E3 wielerwedstrijd in Harelbeke

Aspiravi NV zal op vrijdag as. 22 maart 2013 aanwezig zijn op de E3 wielerwedstrijd in Harelbeke. Aspiravi is immers zelf ook in Harelbeke gelegen. Het leek ons bijgevolg leuk om op dit event in onze ‘thuishaven’ op een bijzondere wijze visueel aanwezig te zijn.

Geheel in het verlengde van de eigen activiteiten, namelijk windmolenparken bouwen en exploiteren, worden de wielrenners vrijdag as. enthousiast aangespoord met de woorden
‘GO LIKE THE WIND’.

We wensen iedereen die de wedstrijd volgt een fijne dag !

        

27/12/2012Nieuwsbrief 27/12/2012

Lees hier de nieuwsbrief die aan onze aandeelhouders werd verstuurd op 27/12/2012

05/12/2012kalender 2013

Op vrijdag 16 november stuurden we een mailing naar alle huidige Aspiravi Samen coöperanten met het aanbod een gratis Aspiravi kalender voor 2013 te ontvangen. Onze aandeelhouders reageerden massaal! Op amper 3 dagen tijd ontvingen we ruim 300 aanvragen. De actie werd op vrijdag 23 november afgesloten en in totaal werden begin december 381 kalenders verstuurd. 

08/11/2012Een 'groen' kerstgeschenk voor uw (klein)kinderen

Met het eindejaar in aantocht denkt u misschien ook reeds aan de feestdagen, de gezellige momenten met familie en vrienden én de bijhorende geschenkjes onder de kerstboom.


Koop dit jaar eens een duurzaam en groen geschenk voor uw kinderen en/of kleinkinderen ! Geef hen één of meerdere deelbewijzen van Aspiravi Samen cadeau: u geeft zo niet enkel een waardevol geschenk, maar bovenal investeert u in de toekomst van uw (klein)kinderen en in een duurzame leefomgeving voor hen !

Teken hier in voor uw groen kerstgeschenk.

04/11/2012Uitbreiding windpark Perwez

Onderstaand filmpje van 'Canal Zoom' toont u dat de opbouw van de drie Vestas turbines in Perwez helemaal op dreef is.
http://www.canalzoom.com

04/11/2012Winnaars wedstrijd Open Bedrijvendag

De winnaars van de klimbeurten zijn bekend. We nemen contact met elk van hen op om een datum voor de klim vast te leggen.
Onze felicitaties aan de winnaars en we wensen hen een onvergetelijke ervaring boven op de gondel van onze windturbines!

We danken ook iedereen die ons kwam bezoeken op Open Bedrijvendag en deelnam aan de wedstrijd.

09/10/2012Open Bedrijvendag in Windpark Noorderkempen groot succes!

Onze deelname aan Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober was een groot succes. Maar liefst 3.067 bezoekers kwamen een kijkje nemen bij onze windmolen nabij het Boerenijsje in Loenhout-Wuustwezel.

Naast een informatiestand in een loods van de boerderij, konden bezoekers ook nog een kijkje nemen in de voet van een windmolen. Bovendien konden zij ook alle grote onderdelen - de gondel, generator en de wieken lagen op de grond - van dichtbij bekijken.

Onder de aanwezige bezoekers werden een aantal klimmen in onze windmolen verloot.
Was u er bij op Open Bedrijvendag? Kijk hier of u één van de winnende nummers heeft!

08/10/2012Bekendmaking winnaars

Fijn dat we u mochten verwelkomen op ons Windpark Noorderkempen. We hopen dat u er plezier aan heeft beleefd!

Kijk op uw polsbandje (zie onderstaand voorbeeld) of u heeft gewonnen. De 4 cijfers in het zwart tonen jouw nummer.

De winnende nummers zijn: 0060, 0657 en 2081

Staat uw nummer er niet bij? Geen nood, misschien werd u wel geselecteerd als reserve! Indien niet alle winnaars zich bekend hebben gemaakt tegen 29/10/2012, dan mag één van de reservenummers zijn/haar plaats innemen:
- Reservenummer 1: 0434
- Reservenummer 2: 1208
- Reservenummer 3: 1623

Staat één van bovenvermelde nummers op uw polsbandje? Proficiat!
Zend uw bandje voor 29 oktober 2012 in een gesloten en voldoende gefrankeerde omslag naar ons toe.  Vergeet niet het ingevulde contactformulier mee te sturen (download hier het wedstrijdreglement en het contactformulier)!
Ons adres:  Aspiravi NV, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke

Wij contacteren u in de komende weken om een datum af te spreken voor de klim naar de gondel van één van onze windmolens.

03/10/20121000ste coöperant van Aspiravi Samen

De 12-jarige Siemen uit Wuustwezel is de 1000ste coöperant van Aspiravi Samen CVBA! Hij werd door ons dan ook in de bloemetjes gezet en ontving een geschenkbon om een klim naar de gondel van een windmolen te maken. Net als Siemen, kan iedere particulier intekenen op de aandelen van onze coöperatieve vennootschap. Bijna 1.100 mensen kochten reeds deelbewijzen voor een totaal bedrag van 2.800.000 euro.

Klik hier voor het volledig persbericht

30/09/2012Opbouw Windpark Noorderkempen op schema

De werken aan het Windpark Aspiravi Noorderkempen vorderen erg goed.

Het windpark telt 10 windmolens langs de E19 in Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. Windpark Noorderkempen is het grootste van de provincie Antwerpen en zal jaarlijks groene stroom produceren equivalent aan het verbruik van 13.000 gezinnen.

Drie van de 10 windturbines hebben reeds hun eerste groene stroom geproduceerd. De overige windmolens zullen eind oktober volledig opgebouwd zijn.

06/07/2012Nieuwsbrief

In deze extra nieuwsbrief leest u alles over de beslissing van de Raad van Bestuur van Aspiravi Samen om het maximumbedrag van intekening op te trekken van 2.500 naar 3.000 euro.

01/07/2012Verhoging maximum aantal aandelen van 20 naar 24 stuks per persoon

Vanaf heden is het mogelijk om maximaal in te tekenen op 24 aandelen. Voorheen was dat aantal beperkt tot 20 stuks. Concreet betekent dat er per persoon voor een maximumbedrag van € 3.000 kan ingetekend worden. Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 24 aandelen van € 125 kopen. Coöperanten die voorheen intekenden voor het maximaal aantal aandelen van 20 stuks kunnen nu dus intekenen voor 4 extra aandelen per persoon. Deze verhoging werd mogelijk gemaakt door een beslissing van de Raad van Bestuur van 15 juni 2012. Dat werd zo bekend gemaakt in het prospectus van 26 juni 2012.

01/07/2012Resultaat openbare aanbieding 2/10/2011 – 30/06/2012

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 2 oktober 2011 en 30 juni 2012 resulteerde in een kapitaalophaling van 2.058.625 euro verdeeld over 16.469 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 1006 nieuwe kandidaat-aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling worden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.

28/06/2012Nieuwsbrief 3

Bekijk hier onze nieuwsbrief dd 28/06/2012

08/05/2012Algemene Vergadering: vrijdag 1 juni om 17 uur

Aspiravi Samen nodigt haar aandeelhouders uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 1 juni 2012 in Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108 te 9050 Gentbrugge
Onthaal vanaf 16.30 uur. Om 17 uur gaan we van start met de Algemene Vergadering. Aandeelhouders van Aspiravi Samen cvba ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

Op de agenda staan volgende punten:

ü Verwelkoming

ü Verslaggeving over de werking in het voorbije werkjaar 2011

ü Jaarverslag over 2011

ü Jaarrekening over 2011

ü Verslag van de commissaris over 2011

ü Vraagstelling en bespreking

ü Goedkeuring van de jaarrekening 2011 en goedkeuring van de resultaatsbestemming

ü Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

ü Vooruitzichten

26/04/2012Nieuwsbrief 2

Bekijk hier onze nieuwsbrief dd 26/04/2012

23/02/2012Nieuwsbrief 1

Lees hier onze nieuwsbrief dd 23/02/2012

26/12/2011Aanvulling aan Prospectus

21/12/2011Volwassenen kopen aandelen van ... kinderen beklimmen windturbines

Op woensdag 21 december was het eindelijk zover... de winnaars van de Aspiravi-scholenwedstrijd konden hun klim inzetten naar de top van één van de nieuwe Aspiravi-turbines langs de E314. Meerdere nieuwszenders waren erbij. U kan hier al de reportages bekijken uit ROB, het VTM-nieuws en Ketnet's Karrewiet.22/12/2011Kinderen beklimmen windturbine

22/12/2011Winnaars fotowedstrijd krijgen reisje naar de top

22/12/2011Volwassen kopen aandelen... kinderen klimmen in de windmolen

09/10/2011Investeren in windmolens

04/10/2011Te koop: Aandelen van nieuwe windturbines

07/10/2011"Mee investeren in windpark"

02/10/2011Aanbieding aandelen Aspiravi Samen cvba: folder

20/09/2012Win een klim in één van onze windturbines

Kom langs op Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober in onze windmolen aan het Boerenijsje in Loenhout-Wuustwezel. U ontvangt er een polsbandje met uniek nummer waarmee u een klimbeurt in een windmolen kan winnen.
Wat moet u doen? Gewoon uw polsbandje met uniek nummer goed bewaren!
Op maandagavond 8 oktober vanaf 17u publiceren wij hier de 3 winnende nummers.

Bekijk onze Open Bedrijvendag flyerDownload het wedstrijdreglement  

06/09/2012Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober

Bezoek ons windmolenpark in aanbouw langs de E19 in Brecht - Wuustwezel – Hoogstraten. Het Windpark Aspiravi Noorderkempen is het grootste windpark in de regio Antwerpen en zeker een bezoekje waard!
Bekijk de structuur en volg de opbouw van het windpark.
Ontdek hoe u mee kan investeren in groene energie.
Onze gids vertelt u alles wat u altijd al wilde weten over de werking van windturbines en grijp uw kans om eindelijk eens een kijkje binnenin onze windturbines te nemen!

Locatieadres: Boerenijsje, Sint-Lenaartseweg 190, Loenhout-Wuustwezel
Klik hier voor een plan met route-aanduiding | Bekijk onze Open Bedrijvendag flyer