Terug naar overzicht

werfbezoek nieuw windpark langs E314 groot succes

Op 22 augustus organiseerde Aspiravi nv een werfbezoek voor de betrokken provincie en gemeentebesturen en de pers, naar aanleiding van de bouw van 3 nieuwe windturbines
langsheen de E314 in Vlaams-Brabant, op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest. Onder meer provinciegouverneur Lodewijk De Witte, gedeputeerden Tie Roefs en Marc Florquin, en burgemeesters Manu Claes en Hans Vandenberg van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort, woonden het werfbezoek bij.