Terug naar overzicht

Windpark Brugge

Na 13 jaar dienst was het windmolenpark van Aspiravi NV langs de Pathoekeweg in Brugge aan vernieuwing toe. De zeven windturbines werden er de voorbije maanden vakkundig gedemonteerd. De installaties werden ter plaatse in stukken verdeeld en naar het bedrijf Galloo gebracht voor recyclage. Van elke windturbine wordt minstens 93% van de materialen gevaloriseerd, voor alle windturbines samen goed voor ruim 500 ton gerecycleerd materiaal. De overige 7% bestaat voornamelijk uit niet te recycleren kunststoffen. Dankzij hoog performante recyclingtechnieken krijgen de materialen van de oude windmolens een nieuw ecologisch doel. Na jarenlange productie van groene energie krijgen ze een tweede leven als grondstof voor uiteenlopende industrieën.

Op dezelfde locatie in de Pathoekeweg in Brugge, bouwt Aspiravi een nieuw windpark van 5 meer performante windturbines.
De funderingen van deze 5 nieuwe turbines zijn gestort en de afbraak van de oude funderingen is bezig. Ook de werken voor het trekken van de intraparkkabels zijn opgestart. Ondertussen verloopt de opbouw van de windturbines vlot en als de weersomstandigheden mee zitten, zullen de 5 nieuwe windturbines tegen eind dit jaar groene stroom produceren voor 5.000 gezinnen.