Terug naar overzicht

Resultaat openbare aanbieding 2/10/2011 – 30/06/2012

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 2 oktober 2011 en 30 juni 2012 resulteerde in een kapitaalophaling van 2.058.625 euro verdeeld over 16.469 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 1006 nieuwe kandidaat-aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling worden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.