Terug naar overzicht

Opnieuw mooi dividend voor coöperanten Aspiravi Samen cvba

Op 1 juni mochten we een honderdtal ingeschreven coöperanten verwelkomen op onze jaarlijkse Algemene Vergadering in Antwerpen.

De uiteenzetting over de werking van de cvba en de cijfers van het voorbije boekjaar, was de aanloop naar de voorstelling van de jaarrekening en de goedkeuring van het dividend van 3,5%, dat de meer dan 2.800 coöperanten voor het einde van de maand op hun rekening mogen verwachten. Opnieuw een uiterst knap resultaat dat door de Algemene Vergadering bijzonder positief werd onthaald!

Ook over de vennootschap Aspiravi nv, waarin Aspiravi Samen cvba investeert, werd verslag gegeven.

Gastspreker Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, stelde vervolgens de werking van deze coöperatie voor waarbij samen met 400.000 vennoten geïnvesteerd wordt in welvaart en welzijn om een economische en maatschappelijke meerwaarde in onze samenleving te creëren. Dat gebeurt door ondersteuning van zowel ondernemers als culturele projecten.

Uiteraard kregen de aanwezigen nadien ruimschoots de tijd om vragen te stellen aan de verschillende sprekers, alvorens na te praten tijdens de receptie achteraf.

Als coöperant van Aspiravi Samen cvba ontvangt u jaarlijks een mooi dividend voor uw investering in hernieuwbare energie én draagt u bij om de verschillende vooropgestelde klimaatdoelstellingen te behalen.

We bedanken u graag van harte voor uw engagement!