Terug naar overzicht

'Smart cities' kiezen groene lokale energie van Aspiravi Energy

Aspiravi Energy heeft een aantrekkelijk aanbod voor de levering van groene elektriciteit voor de coöperanten van Limburg wind en Aspiravi Samen.

Ook de steden Halen en Genk kiezen nu, als eerste gemeenten, voor de nieuwe energieleverancier. Ze kiezen voluit voor hernieuwbare elektriciteit en werken samen met Aspiravi Energy concepten uit om in de nabije toekomst een slimme stad, of ‘smart city’, te worden die op een doordachte manier omgaat met energie en het comfort voor haar burgers wil verbeteren.

Voor de steden Halen en Genk werkte Aspiravi Energy een uniek aanbod uit, waarbij zij niet enkel zullen voorzien worden van lokaal opgewekte groene elektriciteit, er zullen ook concepten worden uitgewerkt om van deze steden echte ‘smart cities’ te maken. Hierbij wordt gedacht aan investeringen om minder energie te verbruiken, initiatieven waarbij samenwerking met de burgers centraal staan, verbeteringen in mobiliteit, enzovoort.

Stad Genk zet nu al sterk in op het ‘smart city’ concept en is hierin dan ook een voortrekker. Zo bouwen ze aan een slim energiebeleid waarbij ze hun eigen energieverbruik trachten te verminderen en inzetten op initiatieven inzake mobiliteit zoals elektrische wagens en dynamische parkeergeleidingssystemen.

Halen en Genk doen eveneens een duit in het zakje voor het goede doel met hun bijdrage voor Een Hart voor Limburg, dankzij hun keuze voor Aspiravi Energy.