Terug naar overzicht

Resultaat openbare aanbieding 15/10/2015 tem 14/10/2016

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 15 oktober 2015 en 14 oktober 2016 resulteerde in een kapitaalophaling van 1.758.625 euro verdeeld over 14.069 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 738 nieuwe kandidaat-aandeelhouders.

Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling werden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvingen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.