Terug naar overzicht

4% dividend voor 1.800 coöperanten

Naar jaarlijkse gewoonte vond de 1ste vrijdag van juni, op 3 juni ll. dus, de Algemene Vergadering plaats van Aspiravi Samen cvba. Dit jaar werden coöperanten uitgenodigd in hotel Elzenveld in het centrum van Antwerpen.
150 coöperanten hadden zich ingeschreven om de verslaggeving van het voorbije werkjaar te horen en de jaarrekening van 2015 goed te keuren. De aanwezige coöperanten keurden ook een dividend van 4% goed voor hun investering in hernieuwbare energie het voorbije werkjaar. Een erg mooi resultaat!

De vergadering werd afgesloten met een interessante uiteenzetting over klimaatneutraliteit van Alex Polfliet.