Terug naar overzicht

Nieuwe openbare aanbieding van aandelen

Het vorige prospectus van Aspiravi Samen liep op 14/10/2016 ten einde. Gedurende de inschrijvingsperiode van 15/10/2015 tot en met 14/10/2016 werd een totaalbedrag van 1.758.625 euro opgehaald. Hierbij tekenden  738 nieuwe aandeelhouders in voor samen 14.069 aandelen.
Gemiddeld tekende elke nieuwe aandeelhouder in op 19 aandelen*. Een erg mooi resultaat!

Intussen werd een nieuwe prospectus opgesteld voor de openbare aanbieding van aandelen voor een maximumbedrag van 4.000.000 EUR.  Op 11/10/2016 werd deze nieuwe prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd. De geldigheidsduur van het prospectus is opnieuw 1 jaar, van 15/10/2016 tot 14/10/2017. Het prospectus, alle gedetailleerde informatie over de risico’s en het inschrijvingsformulier kunnen zoals steeds op onze website gevonden worden.

* Weet u dat het maximaal aantal aandelen per persoon 24 is? Indien u zelf dit maximum nog niet heeft bereikt, kan u dus voor bijkomende aandelen inschrijven.  Vertel ook familie en vrienden over ons!