Terug naar overzicht

Bouw van 2 nieuwe windturbines

Op de gemeentegrens van Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem zullen dit jaar 2 nieuwe windturbines worden gebouwd door Aspiravi. In het voorjaar wordt gestart met de aanleg van toegangswegen en werkvlakken. Nadien worden de funderingswerken opgestart. De twee windturbines staan in lijn met de E314 en zullen groene stroom produceren voor 4.000 gezinnen.

Naar aanleiding van o.a. de bouw van deze windturbines kunnen burgers nog steeds inschrijven op aandelen van onze coöperatieve vennootschap.