Terug naar overzicht

Resultaat openbare aanbieding 27/06/2013 tem 26/06/2014

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 27 juni 2013 en 26 juni 2014 resulteerde in een kapitaalophaling van 257.625 euro verdeeld over 2.061 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 125 nieuwe kandidaat-aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling worden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.