Terug naar overzicht

Resultaat openbare aanbieding 15/10/2016 tem 10/10/2017

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaats vond tussen 15 oktober 2016 en 10 oktober 2017 resulteerde in een kapitaalophaling van 988.875 euro verdeeld over 7.911 aandelen van categorie A.
Er schreven 367 nieuwe aandeelhouders in en 87 van de actuele aandeelhouders (die nog niet aan het maximum aantal van 24 aandelen zaten) deden een bijstorting.

Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling werden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvingen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.