Terug naar overzicht

Nieuwsbrief - juli 2013

4% dividend voor alle coöperanten

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aspiravi Samen cvba vond plaats op vrijdag 7 juni ll. in feestzaal E10 Hoeve in Brecht. Naast de verslaggeving over de werking van het voorbije werkjaar, stond ook de goedkeuring van de jaarrekening 2012 op de agenda. Er werden eveneens 3 bestuursleden gekozen onder de aanwezige coöperanten : Louis Bogaerts uit Wuustwezel, Koen Mertens uit Essen en Erwin Roovers uit Vosselaar. De beslissing om 4% dividend uit te keren aan de aandeelhouders voor hun investering in hernieuwbare energie, was natuurlijk hét gespreksonderwerp van de avond.

Ongeveer 120 coöperanten waren aanwezig op de Algemene Vergadering van de coöperatieve, die voor de 2de keer sinds haar oprichting plaatsvond. Bij het afsluiten van het 1ste echte werkjaar van de coöperatieve op 31.12.12, telde de coöperatie 1.343 leden en een totaal kapitaal van 3,7 mio €. Sinds haar oprichting heeft Aspiravi Samen cvba reeds bijgedragen tot de bouw van 17 windturbines in Vlaanderen, die samen een geïnstalleerd vermogen van 37,6 MW hebben, goed voor de productie van groene stroom equivalent aan het verbruik van 22.000 gezinnen. Blokkeer alvast de eerste vrijdag van de maand juni 2014 in uw agenda voor de volgende Algemene Vergadering van onze coöperatieve. Misschien kan u er dan ook bij zijn.        

Aspiravi Samen cvba, stevig partnerschap met Aspiravi NV

Zoals u weet stelt onze coöperatieve het opgehaalde kapitaal als achtergestelde lening ter beschikking van Aspiravi NV om op die manier de bouw van windparken te realiseren. In 2012 werden in België in totaal 52 nieuwe windmolens gebouwd. 18 daarvan werden door Aspiravi NV gebouwd, goed voor 35%. Aspiravi Samen cvba realiseerde, door haar steun aan deze windenergieprojecten, dus een erg mooie groei van hernieuwbare energie.

Verspreid over gans België en het buitenland beheert Aspiravi NV vandaag 106 windmolens. Het totale windpark van Aspiravi NV heeft een geïnstalleerd vermogen van 199 MW en produceert groene stroom equivalent aan het verbruik van 126.000 gezinnen.        

Onze coöperatieve steunt ook in 2013 nieuwe windenergieprojecten

Iedereen kan nog steeds intekenen en zo nieuwe bouwprojecten helpen realiseren. Aspiravi NV bouwt dit jaar 15 nieuwe windturbines waarvan 1 in Dendermonde en 1 in Oekene (Roeselare), de overige 13 windturbines worden samen met Limburg win(d)t NV in de provincie Limburg gebouwd.

Momenteel vinden in Dendermonde de voorbereidende werken plaats zoals het aanleggen van toegangswegen en werkvlakken. Na het bouwverlof worden de funderingen gegoten en na de zomer zal de levering van de onderdelen van de windturbine plaatsvinden. Dan kan de eigenlijke bouw van de windmolen gebeuren zodat die voor het einde van het jaar groene stroom zal produceren.        

Inhuldiging windpark Perwez

Op vrijdagavond 15 maart ll. werd in Perwez in aanwezigheid van Waals minister André Antoine en waarnemend burgemeester Carl Cambron het nieuwe windpark van Aspiravi officieel ingehuldigd. Een 100-tal genodigden woonden de inhuldiging bij in een tent aan de voet van één van de windmolens.

Dit windpark bestaat uit 5 windmolens, waarvan 3 van Aspiravi NV, die parallel gebouwd zijn met de autosnelweg E411 Namen-Brussel. Het windpark in zijn totaliteit zal groene stroom produceren equivalent aan het verbruik van ruim 7.000 gezinnen. De jaarlijkse CO²-besparing - in vergelijking met de klassieke fossiele energieproductie - komt neer op meer dan 16.000 ton. De windmolens in Perwez zijn het type Vestas V90, elk met een geïnstalleerd vermogen van 2 MW. Ze hebben een masthoogte van 105m en een rotordiameter van 90m.        

Intekenen op Aspiravi Samen cvba is 3x winst !

Wie aandeelhouder wordt bij onze coöperatieve vennootschap wint 3x : één keer in zuivere lokale energie, één keer in een duurzamere leefomgeving voor uw (klein)kinderen, en één keer in een verwacht jaarlijks rendement van 4 tot 6% . U hoeven we niet meer te overtuigen, maar anderen misschien wel. Met de slogan GO LIKE THE WIND proberen we onze coöperatieve vennootschap onder de aandacht te brengen.

Dit idee werd een eerste keer uitgewerkt op 22 maart ll. op de jaarlijkse wielerklassieker E3 Harelbeke, aangezien ook Aspiravi NV in Harelbeke gelegen is. Die dag werd Aspiravi Samen cvba méér dan gezien. Opzet geslaagd !     

Inhuldiging windpark Aspiravi Noorderkempen

Na de Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap vond diezelfde avond eveneens de officiële inhuldiging plaats van windpark Aspiravi Noorderkempen. Naast de 120 coöperanten, vele inwoners van Brecht/Wuustwezel/Hoogstraten en een 100-tal andere genodigden, waren ook Rik Röttger, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, en Luc Aerts, burgemeester van de gemeente Brecht aanwezig.

Windpark Aspiravi Noorderkempen is het grootste windpark van de provincie Antwerpen. Het windpark telt 10 windturbines gebouwd langsheen de E19 in de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. Het totale windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van 22,1 MW en produceert groene stroom equivalent aan het verbruik van 13.000 gezinnen. Windpark Aspiravi Noorderkempen wordt gedragen door de omwonenden en dat laat zich blijken in het hoog aantal coöperanten uit de regio Noorderkempen.