Terug naar overzicht

Algemene Vergadering: vrijdag 1 juni om 17 uur

Aspiravi Samen nodigt haar aandeelhouders uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze vindt plaats op vrijdag 1 juni 2012 in Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108 te 9050 Gentbrugge
Onthaal vanaf 16.30 uur. Om 17 uur gaan we van start met de Algemene Vergadering. Aandeelhouders van Aspiravi Samen cvba ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

Op de agenda staan volgende punten:

ü Verwelkoming

ü Verslaggeving over de werking in het voorbije werkjaar 2011

ü Jaarverslag over 2011

ü Jaarrekening over 2011

ü Verslag van de commissaris over 2011

ü Vraagstelling en bespreking

ü Goedkeuring van de jaarrekening 2011 en goedkeuring van de resultaatsbestemming

ü Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

ü Vooruitzichten