Terug naar overzicht

Resultaat openbare aanbieding 01/07/2012 tem 26/06/2013

De openbare aanbieding van aandelen door Aspiravi Samen cvba die plaatsvond tussen 1 juli 2012 en 26 juni 2013 resulteerde in een kapitaalophaling van 1.579.125 euro verdeeld over 12.633 aandelen van categorie A. Het betreft de inschrijving van 806 nieuwe kandidaat-aandeelhouders. Alle inschrijvers zijn door de raad van bestuur aanvaard en werden per mail of per brief uitgenodigd om het bedrag dat verbonden is met deze inschrijving te storten. Na de betaling worden zij ingeschreven in het aandelenregister waarna zij een uittreksel ontvangen met de mededeling van hun aandeelhoudersnummer en het aantal verworven aandelen.