Terug naar overzicht

Assenede

Project van 6 windturbines met een productiecapaciteit voor 8.000 gezinnen.

De voorbereidende werken in Assenede werden opgestart in het najaar van 2015. De opbouw van de turbines in het voorjaar van 2016.

Aspiravi NV heeft ons geïnformeerd dat de bouwwerken in mei 2016 stilgelegd zijn door de vernietiging van de bouwvergunning omwille van vormvereisten. Meer informatie over deze administratieve procedure vindt u in dit schrijven dat wij ontvangen hebben van Aspiravi NV.

Aspiravi NV heeft ons geïnformeerd dat zij op 12 augustus 2016 een nieuwe bouwvergunning van de bevoegde overheid ontvangen heeft voor het windpark in Assenede langs de N49. De werken worden midden september 2016 weer opgestart zodat de 6 windturbines groene stroom kunnen produceren voor 8.000 gezinnen. Meer informatie vindt u in dit schrijven dat wij van Aspiravi NV ontvangen hebben.