NL | FR

Word aandeelhouder

Naar aanleiding van de oprichting van de windmolenparken Brugge Retrofit (5 turbines), Haaltert (4 turbines) en Assenede (6 turbines) die door Aspiravi NV worden uitgebaat, alsmede naar aanleiding van de bouw van een windturbinepark in Hoogstraten (2 turbines), in de haven van Antwerpen op de rechteroever (18 turbines) en een windturbinepark op Antwerpen linkeroever (4 turbines) door vennootschappen waar Aspiravi NV in participeert en die door Aspiravi NV uitgebaat worden, biedt Aspiravi Samen cvba opnieuw aandelen aan. U kan kennis nemen van onze aanbieding in het prospectus dat loopt tot 09/10/2018. 

De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan een belegger maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000 euro.

Intekenen op aandelen van Aspiravi Samen cvba kan tot en met 09/10/2018.

Ga meteen naar het inschrijfformulier

Registreer hier