NL | FR

 

Word aandeelhouder

Naar aanleiding van de door Aspiravi NV te realiseren windmolenparken Brugge Retrofit (5 turbines), Haaltert (4 turbines) en Assenede (6 turbines) biedt Aspiravi Samen cvba opnieuw aandelen aan. U kan kennis nemen van onze aanbieding in het prospectus.

De aanbieding vindt enkel plaats in België. Aandelen worden aangeboden aan natuurlijke of rechtspersonen aan hun nominale waarde, zijnde 125 euro per aandeel. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan een belegger maximaal 24 aandelen intekenen, hetzij een maximumbedrag van 3.000 euro.

Intekenen op aandelen van Aspiravi Samen cvba kan tot en met 14/10/2016.

Schrijf nu in